Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” przedłuża do odwołania  zawieszenie działalności Spółdzielni w zakresie jej osobistej obsługi. Kasa Spółdzielni jest nieczynna do odwołania.

Szanowni Państwo,

W związku z nowymi wytycznymi rządu w sprawie wprowadzenia w Polsce kolejnych ograniczeń mających na celu powstrzymania rozprzestrzenia się koronawirusa Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” przedłuża do odwołania  zawieszenie działalności Spółdzielni w 

zakresie jej osobistej obsługi.

Kasa Spółdzielni jest nieczynna do odwołania.

Serdecznie prosimy aby osoby posiadające internetowe konta bankowe, za ich pośrednictwem  dokonywały opłat na konto wskazane w książeczce lub rozliczeniu. W przypadku osób starszych, które nie korzystają z kont internetowych proponujemy poprosić o dokonanie  przelewu swoich najbliższych.

Wszelka korespondencja do odwołania będzie Państwu doręczana przez pracowników Spółdzielni do skrzynek pocztowych. Bardzo prosimy o bieżące  sprawdzanie skrzynek i odbiór korespondencji.

Sprawy typu: zgłaszanie awarii, szkód zalaniowych prosimy zgłaszać telefonicznie: 32 237 04 89 wew. 15 lub 19; 32 413 43 60 wew. 15 i 19 lub na adres email: sekretariat@ads-sosnica.pl.

Informacji nt. rozliczeń będą udzielane telefonicznie: 32 237 04 89; 32 413 43 60 wew. 13; bądź drogą mailową :sekretariat@ads-sosnica.pl.

Wszelką korespondencję prosimy wrzucać do skrzynki przed wejściem do siedziby Spółdzielni

Prosimy o zrozumienie sytuacji i dostosowanie się do apelu Głównego Inspektora Sanitarnego, aby ograniczyć przebywanie w skupiskach ludzkich. W obliczu epidemii koronawirusa w najbliższym czasie najbezpieczniej jest pozostać w domu. To czas mądrych  wyborów zdrowotnych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych.

Zalecenia dotyczące walki z koronawirusem

UWAGA!

W związku z zaleceniami dotyczącymi walki z koronawirusem Rada Nadzorcza z Prezesem Zarządu podjęli decyzję o codziennym odkażaniu poręczy i klamek  drzwi wejściowych do naszych budynków. Prace będą wykonywane przez Firmę świadcząca usługi utrzymania czystości w  zasobach Spółdzielni od 13 marca do  odwołania (także w soboty i niedziele).

Zalecamy, aby Państwo dezynfekowali klamki drzwi wejściowych do swoich mieszkań, środek taki  musi mieć przynajmniej 40% czystego alkoholu a najlepiej 70%.

Apelujemy też o wykonywanie innych zaleceń podawanych w środkach masowego przekazu co do zachowań ograniczających rozprzestrzenianie się tego wirusa.

Prosimy również o sąsiedzką pomoc i opiekę w tym zakresie dla starszych, szczególnie samotnych mieszkańców naszej Spółdzielni. Osoby  starsze powinny unikać przebywania w miejscach pobytu dużej ilości ludzi, jak np. duże sklepy.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

 

Nowa usługa PWiK Gliwice -powiadomienie sms o przerwach w dostawach wody

Spółdzielnia Mieszkaniowa  ADS „Sośnica” w Gliwicach informuje, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach uruchomiło  nową bezpłatną usługę umożliwiającą przekazywanie wszystkim  zainteresowanym  komunikatów  sms informujących o przerwach w dostawie  wody i zdarzeniach  w sieci wodociągowej.

Powyższą usługę można aktywować  rejestrując się na stronie internetowej: rejestracja.pwik.gliwice.pl.

Na ww. stronie internetowej dostępny jest regulamin  świadczenia usługi oraz Klauzulę informacyjną.

Baza Danych o Odpadach - informuja dla użytkowników lokali użytkowych wynajmowanych od Spółdzielni

Baza Danych o Odpadach

W związku z wymogami dotyczącymi gospodarki odpadami Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  ADS „Sośnica” informujeużytkowników lokali użytkowych, którzy jeszcze nie dokonali wpisu do rejestru prowadzonego przez Urząd Marszałkowski, że zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach każdy, kto gospodaruje odpadami przemysłowymi ma obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Odpadach (BDO) oraz prowadzenia ewidencji odpadów, które są wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności.

Pomocne informacje można znaleźć pod adresem:

https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html

Zarząd Spółdzielni informuje także, że dotychczasowe warunki dotyczące odpadów komunalnych nie ulegają zmianie.

Oświadczenie o rezygnacji z druku książeczek opłat "czynszowych"

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” proponuje wszystkim osobom, które dokonują płatności w formie elektronicznej (np. przez Internet, zlecenia stałe w banku) rezygnację z drukowania książeczki opłat „czynszowych”.

W związku z powyższym prosimy aby osoby te złożyły pisemne oświadczenie o rezygnacji z książeczek opłat „czynszowych”.

Wyrazenia zgody na pozostawienie nazwiska w systemie domofonowym

Dotyczy: Wyrażenia zgody na prezentację nazwiska w systemie domofonowym. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych  oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE, Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach informuje, że zostaną usunięte Państwa nazwiska  prezentowane w systemie domofonowym. Wszystkie osoby, które życzą sobie umieszczenia swojego nazwiska w systemie domofonowym jak dotychczas proszone są o dostarczenie  pisemnej zgody.

Formularz zgody, dostępny w siedzibie Spółdzielni pokój nr 8 (Sekretariat).

Informacja dla mieszkańców dotycząca nowego sposobu wnoszenia opłat od 2018 r.

Szanowni mieszkańcy, Informujemy, że w dniu 09 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017 r.  o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodek postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. Na podstawie  Art. 41 ust. 2 usm od dnia 01.01.2018 r.  Spółdzielnia będzie prowadzić   odrębnie dla każdej nieruchomości mieszkalnej ewidencję i rozliczenie funduszu remontowego, uwzględniającą   wszystkie wpływy i wydatki  funduszu remontowego tych nieruchomości mieszkalnych.

Uwaga! Zmiana numeru telefonu dyżurnego.

Nowy numer : 531 816 297

Ważne! Informacja nt obowiązku segregregowania odpadów komunalnych

INFORMACJA dla mieszkańców  Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach w sprawie obowiązku segregowania odpadów komunalnych                                     

Spółdzielni Mieszkaniowej  ADS „Sośnica” przypomina, że zadeklarowała w imieniu mieszkańców prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  związku z powyższym prosimy o przestrzeganie zasad prowadzenia zbiórki selektywnej i wrzucania odpadów do odpowiednio oznakowanych pojemników, które są ustawione w wiatach  śmietnikowych.

W przypadku  ponownego stwierdzenia przez kontrolerów z Urzędu Miejskiego nie przestrzegania przez mieszkańców  zasad segregowania śmieci, Spółdzielni zostanie zmieniona deklaracja – na nie selektywną zbiórkę śmieci, co będzie się  wiązało ze zmianą opłat za  zbiórkę odpadów komunalnych  :

  • z 0,38 zł za 1 m2  powierzchni lokalu mieszkalnego
  • na  0,76 zł za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego.

Logowanie na nowej stronie internetowej Spółdzielni

Informacja o logowaniu dla użytkowników starej strony internetowej Spółdzielni

Użytkowników starej strony internetowej prosimy o ponowne zarejestrowanie  się .