od 01.01.2023 r. wzrosną opłaty za wywóz odpadów komunalnych

PRZELICZENIE STAWEK ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY MIASTA GLIWICE NR XXXVIII/783/2022 Z DNIA 14.07.2022R - OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZEŃ 2023R
  POWIERZCHNIA UŻYTKOWA M² LOKALI MIESZKALNYCH
STAWKA ZA M² 35,44 35,92 37,75 37,79 38,00 38,30 38,80 39,01 41,00 42,10 42,50 45,67 47,80 47,85 47,96 50,00 51,00
SELEKTYWNE 1,17zł/m² 41,46 42,03 44,17 44,21 44,46 44,81 45,40 45,64 47,97 49,26 49,73 53,43 55,93 55,98 56,11 58,50 59,67
NIESELEKTYWNE 4,68 zł/m² 165,86 168,11 176,67 176,86 177,84 179,24 181,58 182,57 191,88 197,03 198,90 213,74 223,70 223,94 224,45 234,00 238,68
RÓŻNICA OPŁATY : SELEKTYNA A NIESELEKTYWNA 124,40 126,08 132,50 132,65 133,38 134,43 136,18 136,93 143,91 147,77 149,17 160,31 167,77 167,96 168,34 175,50 179,01

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych

PROSIMY O WYSTAWIANIE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
PRZY ZATOCE ŚMIETNIKOWEJ 2 DNI PRZED PLANOWANYM
WYWOZEM
Gabarytem jest: dywan, wykładzina, meble, lustro, rower, wersalka,
materac, wózek dziecięcy, zabawki duże.

MIESIĄC DZIEŃ WYWOZU
- PAŹDZIERNIK 2022 -  5,19
- LISTOPAD 2022 - 2, 16, 30
- GRUDZIEŃ 2022 - 14, 28
-  STYCZEŃ 2023 - 11,25
- LUTY 2023 -  8, 22
- MARZEC 2023 -  8, 22
- KWIECIEŃ 2023 - 5, 19


PRZYPOMINAMY O ZAKAZIE SKŁADOWANIA PRZY I W WIATACH
ŚMIETNIKOWYCH:
 ODPADÓW POREMONTOWYCH: kafelki, drzwi, gruz, okna,
parapety, muszle klozetowe, kabiny prysznicowe, brodziki, wanny,
szyby, panele podłogowe i ścienne, umywalki.
 ELEKTROŚMIECI: lodówki, pralki, telewizory, wentylatory, radia.
 OPON, LEKÓW I CHEMIKALI.
Powyższe odpady mieszkańcy Gliwic mogą ZA DARMO składować
w punkcie odbioru odpadów selektywnych w Gliwicach
przy ul. Rybnickiej 199
https://bip.gliwice.eu/punkty-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych
Każdorazowy (dodatkowy) wywóz tych odpadów zleconych
przez Spółdzielnie powoduje zwiększenie kosztów
eksploatacyjnych wszystkim mieszkańcom

Dyżury Rady Nadzorczej

Dyżury Rady Nadzorczej w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15.00 do 16.00.

Ważne! Nieprawidłowa segregacja odpadów

SZANOWNI MIESZKAŃCY SPÓŁDZELNI MIESZKANIOWEJ ADS „SOŚNICA”

Ze względu na potwierdzone, na podstawie kontroli dokonanych przez firmę Remondis, przypadki nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców nieruchomości przynależnych do zasobów naszej Spółdzielni, zwracamy się z apelem o stosowanie w praktyce zasad zbiórki selektywnej.
W związku z powyższym przestrzegamy, iż kolejne niezastosowanie się do zasad segregacji odpadów, może spowodować naliczenie przez Gminę Gliwice opłaty jak za odbiór odpadów prowadzony w sposób nieselektywny - wzrost opłaty za tzw. śmieci o 400% np.:

dla lokalu o powierzchni 47,8m²

  • selektywna = 50,19 zł
  • nieselektywna = 200,76 zł

Zadbajcie o segregację odpadów, gdyż odpowiedzialność finansową za jej brak poniosą również wszyscy Wasi sąsiedzi.

Projekt: Złota rączka dla seniora

Jesteś osobą starszą, mieszkasz w Gliwicach i „walczysz” z cieknącym kranem, zatkanym odpływem czy nieszczelną rurą? Pomocą w usunięciu tych i podobnych usterek służy „Złota rączka dla seniora”. Od 16 sierpnia w domowych naprawach pomoże fachowiec „na telefon”.
Usterki można zgłaszać telefonicznie w firmie POG-Tech (tel.: 32/270-55-00), od poniedziałku do piątku między godz. 8.00 a 16.00.
Więcej informacji na stronie: https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/zlota-raczka-dla-seniora-do-uslug

Wsparcie dla seniora 60+

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" informuje, że osoby, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają w mieszkaniu o powierzchni co najmniej 45,5 m2 oraz dysponują miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 2804 zł netto dla osoby samotnej lub 2112 zł netto na osobę w rodzinie, mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości 50% opłaty za odpady.

Rozpatrywanie wniosków w tej sprawie i wypłacaniem świadczeń zajmuje się gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/seniorzy/dofinansowanie-oplat-odpady-komunalne/ oraz pod nr tel. 32 335 96 42, 32 33596 33).

Ponadto szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela Dział Księgowości, który również dysponuje niezbędnymi drukami)."

Nowa usługa PWiK Gliwice -powiadomienie sms o przerwach w dostawach wody

Spółdzielnia Mieszkaniowa  ADS „Sośnica” w Gliwicach informuje, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach uruchomiło  nową bezpłatną usługę umożliwiającą przekazywanie wszystkim  zainteresowanym  komunikatów  sms informujących o przerwach w dostawie  wody i zdarzeniach  w sieci wodociągowej.

Powyższą usługę można aktywować  rejestrując się na stronie internetowej: rejestracja.pwik.gliwice.pl.

Na ww. stronie internetowej dostępny jest regulamin  świadczenia usługi oraz Klauzulę informacyjną.

Baza Danych o Odpadach - informuja dla użytkowników lokali użytkowych wynajmowanych od Spółdzielni

Baza Danych o Odpadach

W związku z wymogami dotyczącymi gospodarki odpadami Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  ADS „Sośnica” informujeużytkowników lokali użytkowych, którzy jeszcze nie dokonali wpisu do rejestru prowadzonego przez Urząd Marszałkowski, że zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach każdy, kto gospodaruje odpadami przemysłowymi ma obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Odpadach (BDO) oraz prowadzenia ewidencji odpadów, które są wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności.

Pomocne informacje można znaleźć pod adresem:

https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html

Zarząd Spółdzielni informuje także, że dotychczasowe warunki dotyczące odpadów komunalnych nie ulegają zmianie.

Oświadczenie o rezygnacji z druku książeczek opłat

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica”ponownie proponuje  wszystkim osobom, które dokonują płatności w formie elektronicznej (np. przez Internet, zlecenia stałe w banku) rezygnację z drukowania książeczek opłat.

W związku z powyższym prosimy aby osoby te złożyły pisemne oświadczenie o rezygnacji z książeczek opłat .

Druk oświadczenia   do pobrania w ząłaczeniu lub dostępny w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8.

Podpisane oświadczenie można złożyć w siedzibie Spółdzielni, przesłać listem na adres Spółdzielni lub drogą elektroniczną na adres:

sekretariat@ads-sosnica.pl

Mieszkańcom, którzy złożą oświadczenia nie będą drukowane książeczki opłat.

Oświadczenia należy złożyć do 15 października 2019 r.

 

Wzór oświadczenia w załaczeniu.

Wyrazenia zgody na pozostawienie nazwiska w systemie domofonowym

Dotyczy: Wyrażenia zgody na prezentację nazwiska w systemie domofonowym. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych  oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE, Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach informuje, że zostaną usunięte Państwa nazwiska  prezentowane w systemie domofonowym. Wszystkie osoby, które życzą sobie umieszczenia swojego nazwiska w systemie domofonowym jak dotychczas proszone są o dostarczenie  pisemnej zgody.

Formularz zgody, dostępny w siedzibie Spółdzielni pokój nr 8 (Sekretariat).

Logowanie na nowej stronie internetowej Spółdzielni

Informacja o logowaniu dla użytkowników starej strony internetowej Spółdzielni

Użytkowników starej strony internetowej prosimy o ponowne zarejestrowanie  się .