Prezes Zarządu
 
(pokój nr 8)
 
32 237 04 89 lub 32 413 43 60
[łączy sekretariat]
 
Sekretariat (pokój nr 8) 32 237 04 89 lub 32 413 43 60
sekretariat@ads-sosnica.pl

 
Dział Członkowsko - Organizacyjny (pokój nr 8) 32 237 04 89 wew. 11
32 413 43 60
 
Dział Techniczny (pokój nr 1) 32 237 04 89 wew. 19 wew.15
32 413 43 69 
 
Konserwatorzy
 

 
531 816 297
 
Główny Księgowy
 
(pokój nr 9) 32 237 04 89 wew. 14
32 413 43 68 
 
Księgowość i kasa (pokój nr 10) 32 237 04 89 wew. 17
32 413 43 67 
 
Zastępca Prezesa Zarządu (pokój nr 8a) 32 237 04 89 wew. 12
32 413 43 67 
 
Służby techniczne: Elektryk
 
  601 503 596
 
Służby techniczne: Instalator wod.-kan., c.o. i gaz:
 
  694 414 901 lub 32 231 59 71
 

 

Telefony alarmowe

Centrum Ratownictwa Gliwice 112
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie wod.-kan. 994
Straż miejska 986
Komisariat Policji w Sośnicy 32 336 93 05
Internet Proxnet 32 413 20 30 lub 32 413 20 33
Telewizja UPC 801 949 480