Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach zwraca się z prośbą do właścicieli lokali, którzy podpisali indywidualną umowę z Firmą Balkon Plus na montaż balkonów o przybycie do Spółdzielni (pokój nr 8) celem podpisania trójstronnego porozumienia.

 

 

Kolejność realizacji dobudowy balkonów

Firma Balkon Plus Sp. z o.o. w załączeniu przesyła pismo związane z kolejnością realizacji balkonów. Data kontynuacji prac przełom sierpnia i września. W zależności od ilości balkonów przewidywany czas realizacji jednego budynku około 3-5 tygodni.

Wymiana stolarki okiennej

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" w Gliwicach informuje, że osoby zainteresowane wymianą  stolarki okiennej powinni rozeznać lokalny rynek aby zweryfikować stawki za usługę. Firma Balkon Plus przedstawiła ofertę w ramach usług dodatkowych dla osób zainteresowanych (oferta nie jest obowiązkowa). 

Wymiana stolarki okiennej - oferta Balkon Plus

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach przekazuje informację osobom zainteresowanym wymianą stolarki okiennej przez Firmę Balkon Plus.

Koszt wymiany stolarki z wykuciem otworu oraz obróbką krawędzi w 2023 roku będzie wynosił 6.000 zł netto + 8% Vat razem 6.480,00 zł. (stolarka okienna, średni współczynnik termiczny : 0,81 W/m².2)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt ze Spółdzielnią w celu zawarcia indywidualnej umowy z wykonawcą.