Stanowisko Imię i nazwisko
Prezes: Jolanta Janiczek
Z-ca Prezesa: Ireneusz Znojek