Stanowisko Imię i nazwisko
Prezes:  
Z-ca Prezesa: Ireneusz Znojek