Stanowisko Imię i nazwisko
Prezes Zarządu: Jolanta Janiczek
Z-ca Prezesa Zarządu:  
Członek Zarządu: