Wyniki przetargu na „Wykonanie projektu oraz rozbudowę istniejących parkingów”

Gliwice, dnia 11.02.2022 r.

L.dz. Z/142w /22

WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PROWADZONE
W TRYBIE PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO

„Wykonanie projektu oraz rozbudowę istniejących parkingów”

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” informuje, że postępowanie
o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone zgodnie
z zasadami określonymi w „Regulaminie przetargów na roboty remontowo
-budowlane i konserwacyjno-usługowe” zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą pozwoliło wybrać najlepszą ofertę, którą przedstawiła firma:

Firma Remontowo-Budowlana „MODLUX”
ul. Cicha 28, 43-225 Wola

NIP 8491529569

REGON 241932932

Uczestnicy postępowania, których oferta nie została wybrana, proszeni
są o podanie rachunku bankowego na który zostanie zwrócone wadium.

 

Wyniki postępowania przetargowego na "Wykonanie remontów klatek schodowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej ADS "Sośnica"

Gliwice, dnia 08.02.2022r.

L.dz. Z/128w/2022

WYNIKI POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO

„Wykonanie remontów klatek schodowych w budynkach
S.M. ADS „Sośnica” w Gliwicach ”

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” informuje, że postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie przetargów na roboty remontowo-budowlane i konserwacyjno-usługowe” zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą pozwoliło wybrać najlepszą ofertę, którą przedstawiła firma:

Artur Słomian KOLORYT, Dankowice Drugie 27, 42-160 Krzepice, wpisana
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej R.P.,
NIP 5742012225, REGON 243590418,

Informujemy jednocześnie, że wpłacone przez Oferentów wadium zostanie zwrócone po wskazaniu Spółdzielni rachunku bankowego na który należy dokonać przelewu.

 

Rozstrzygniecie przetargu na remont inst. elektrycznej w budynkach warsztatowo-magazynowych przy u. Pogodnej 17a, 17b

                                                                                                                                                                        OGŁOSZENIE

WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PROWADZONE
W TRYBIE PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO

„Przetarg nieograniczony na remont inst. elektrycznej

w budynkach warsztatowo-magazynowych przy u. Pogodnej 17a, 17b ”

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” informuje, że postępowanie
o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone zgodnie
z zasadami określonymi w „Regulaminie przetargów na roboty remontowo
-budowlane i konserwacyjno-usługowe” zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą pozwoliło wybrać najlepszą ofertę, którą przedstawiła firma:

Interaut Sławomir Kowalczyk

Automatyka Budynkowa

Instalacje Elektryczne Teletechniczne

Ul. Słowackiego 4

41-400 Mysłowice

 

 

Uczestnicy postępowania, których oferta nie została wybrana, proszeni
są o podanie rachunku bankowego na który zostanie zwrócone wadium.

Rozstrzygniecie przetargu na wykonanie robót związanych z wykonaniem cięć pielęgnacyjnych drzew na terenach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach ”

                                                                                                                                                              OGŁOSZENIE

WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PROWADZONE
W TRYBIE PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO

„Przetarg nieograniczony na wykonanie robót związanych z wykonaniem cięć pielęgnacyjnych drzew na terenach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

ADS „Sośnica” w Gliwicach ”

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” informuje, że postępowanie
o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone zgodnie
z zasadami określonymi w „Regulaminie przetargów na roboty remontowo
-budowlane i konserwacyjno-usługowe” zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą pozwoliło wybrać najlepszą ofertę, którą przedstawiła firma:

GARDENPARK

Bartosz Czerwiński

Ul. Polna 1

44-153 Bargłówka

 

Uczestnicy postępowania, których oferta nie została wybrana, proszeni
są o podanie rachunku bankowego na który zostanie zwrócone wadium.