Rozstrzygniecie przetargu na remont inst. elektrycznej w budynkach warsztatowo-magazynowych przy u. Pogodnej 17a, 17b

                                                                                                                                                                        OGŁOSZENIE

WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PROWADZONE
W TRYBIE PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO

„Przetarg nieograniczony na remont inst. elektrycznej

w budynkach warsztatowo-magazynowych przy u. Pogodnej 17a, 17b ”

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” informuje, że postępowanie
o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone zgodnie
z zasadami określonymi w „Regulaminie przetargów na roboty remontowo
-budowlane i konserwacyjno-usługowe” zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą pozwoliło wybrać najlepszą ofertę, którą przedstawiła firma:

Interaut Sławomir Kowalczyk

Automatyka Budynkowa

Instalacje Elektryczne Teletechniczne

Ul. Słowackiego 4

41-400 Mysłowice

 

 

Uczestnicy postępowania, których oferta nie została wybrana, proszeni
są o podanie rachunku bankowego na który zostanie zwrócone wadium.

Rozstrzygniecie przetargu na wykonanie robót związanych z wykonaniem cięć pielęgnacyjnych drzew na terenach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach ”

                                                                                                                                                              OGŁOSZENIE

WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PROWADZONE
W TRYBIE PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO

„Przetarg nieograniczony na wykonanie robót związanych z wykonaniem cięć pielęgnacyjnych drzew na terenach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

ADS „Sośnica” w Gliwicach ”

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” informuje, że postępowanie
o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone zgodnie
z zasadami określonymi w „Regulaminie przetargów na roboty remontowo
-budowlane i konserwacyjno-usługowe” zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą pozwoliło wybrać najlepszą ofertę, którą przedstawiła firma:

GARDENPARK

Bartosz Czerwiński

Ul. Polna 1

44-153 Bargłówka

 

Uczestnicy postępowania, których oferta nie została wybrana, proszeni
są o podanie rachunku bankowego na który zostanie zwrócone wadium.