Najem pom. gosp. (piwnice) w trybie bezprzetargowym

Ogłoszenie 12.01.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21, w trybie bezprzetargowym przeznacza najem pomieszczeń gospodarczych (piwnic) położonych w Gliwicach przy ulicy:

 • Przyszłości 2a - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 5,04 m². Cena wynosi: 31,00 zł./m-c (5,04 m² x 5,00 zł. +Vat);
 • Przyszłości 14 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 5,96 m². Cena wynosi: 36,65 zł./m-c (5,96 m² x 5,00 zł. +Vat).
 • Przyszłości 24 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 6,07 m². Cena wynosi: 37,33 zł./m-c (6,07 m² x 5,00 zł. +Vat).
 • Przyszłości 24 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 0,60 m². Cena wynosi: 3,69 zł./m-c (0,60 m² x 5,00 zł. +Vat).
 • Przyszłości 26 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 5,91 m². Cena wynosi: 36,35 zł./m-c (5,91 m² x 5,00 zł. +Vat);
 • Przyszłości 44 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 0,71 m². Cena wynosi: 4,37 zł./m-c (0,71 m² x 5,00 zł. +Vat);
 • Przyszłości 60 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 7,43 m². Cena wynosi: 45,69 zł./m-c (7,43 m² x 5,00 zł. +Vat).
 • Przyszłości 92 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 7,54 m².Cena wynosi: 46,37 zł./m-c (7,54 m² x 5,00 zł. +Vat).
 • Przedwiośnie 44 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 7,90 m². Cena wynosi: 48,59 zł./m-c (7,90 m² x 5,00 zł. +Vat);
 • Przedwiośnie 44 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 0,70 m². Cena wynosi: 4,31 zł./m-c (0,70 m² x 5,00 zł. +Vat);

 

 

Osoby zainteresowane proszeni są o kontakt ze Spółdzielnią celem podpisania umowy.

 

 

Przetarg - najem pom. gosp. (piwnica) Przyszłości 2

Ogłoszenie 26.02.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 2.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2024 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 0,72

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 18.03.2024 r. w wysokości 4,43 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 2”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

Przetar - najem pom. gosp. (piwnica) Przyszłości 28

Ogłoszenie 26.02.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 28.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2024 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 8,08

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 18.03.2024 r. w wysokości 49,69 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 28”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

Przetarg- najem pom. gosp. (piwnica) Przyszłości 4a

Ogłoszenie 26.02.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 4A.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2024 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 0,70

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 18.03.2024 r. w wysokości 4,31 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 4A”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

Przetarg - najem pom.gosp. (piwnica) Przyszłości 92

Ogłoszenie 26.02.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 92.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2024 r. o godzinie 9:45 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 8,72

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 18.03.2024 r. w wysokości 53,63 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 2a”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

Przetarg - najem pom. gosp. (piwnica) Przyszłosci 40

Ogłoszenie 26.02.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 40.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 8,50

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 18.03.2024 r. w wysokości 52,28 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 2a”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

Przetarg nieograniczony na wymianę wewnętrznej kanalizacji deszczowej w budynku Przyszłości 23 i 25

Gliwice, dnia 22.03.2024r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wewnętrznej kanalizacji deszczowej w budynku Przyszłości 23 i 25 w roku 2024 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „SOŚNICA”

Warunki przetargu:

 1. Adres zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” ulica Pogodna 21, 44-119 Gliwice.
 2. Adres strony internetowej na której umieszczono informację dotyczącą SWZ:

www.ads-sosnica.pl.

 1. Zakres prac obejmuje: wymiana wewnętrznej kanalizacji deszczowej w budynku Przyszłości 23 i 25 w roku 2024 (dwa piony na budynek) w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach.
 2. Wizyta w terenie: jest możliwa po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Działu Technicznego. Kontakt telefoniczny: 32 237 04 89.
 3. Oczekiwany termin realizacji zamówienia: maj 2024 – sierpień 2024
 4. Informacja o warunkach wymaganych: postępowanie z wyboru wykonawcy realizowane jest zgodnie z „Regulaminem przetargów na roboty remontowo-budowlane i konserwacyjno-usługowe w Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach” z dnia 29.09.2021r.
 5. Sposób uzyskania dokumentów do przetargu: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail po uprzednim kontakcie Oferenta ze Spółdzielnią poprzez adres e-mail: sekretariat@ads-sosnica.pl.
 6. Miejsce i termin składania ofert: do godziny 1000 dnia 15.04.2024r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach ul. Pogodna 21.
 7. Miejsce i termin otwarcia ofert: 16.04.2024r. o godzinie 1000 w siedzibie Spółdzielni bez udziału Oferentów.
 8. Wadium: Zamawiający uzależnia dopuszczenie oferenta do udziału w postępowaniu przetargowym po wpłaceniu na rachunek Zamawiającego przed godziną 1000 dnia 15.04.2024r. wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
 9. „Regulamin przetargów dostępny jest pod linkiem https://ads-sosnica.pl/ogloszenia
 10. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 11. Do przeprowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przetarg - najem pom.gosp. (piwnica) Przyszłości 92

 

Ogłoszenie 21.03.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 92.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2024 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 8,72

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 15.04.2024 r. w wysokości 53,63 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 92”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

Przetarg - najem pom. gosp. (piwnica) Przyszłości 40

Ogłoszenie 21.03.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 40.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2024 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 8,50

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 15.04.2024 r. w wysokości 52,28 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 40”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

Przetarg - najem pom. gosp. (piwnica) Przyszłości 6a

Ogłoszenie 21.03.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 6A.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2024 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 5,59

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 15.04.2024 r. w wysokości 34,38 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 6a”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

Przetarg - najem pom. gosp. (piwnica) Przyszłości 66

Ogłoszenie 21.03.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 66.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2024 r. o godzinie 9:45 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 1,98

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 15.04.2024 r. w wysokości 12,18 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 66”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

Przetarg - najem pom. gosp. Przyszłości 23

Ogłoszenie 21.03.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego  położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 23.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 2,64

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 15.04.2024 r. w wysokości 16,24 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 23”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

Wynik przetargu nieograniczonego na „Wymiana wewnętrznej kanalizacji deszczowej w budynku Przyszłości 23 i 25 w roku 2024 (dwa piony na budynek) w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach"

Gliwice, dnia 06.05.2024r.

 

OGŁOSZENIE

 

WYNIK POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

„Wymiana wewnętrznej kanalizacji deszczowej w budynku Przyszłości 23 i 25 w roku 2024 (dwa piony na budynek) w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach"

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” informuje, że postępowanie o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie przetargów na roboty remontowo-budowlane i konserwacyjno-usługowe” zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą pozwoliło wybrać najlepszą ofertę, którą przedstawiła firma:

Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, Gazowego i CO Zdzisław Młynarski

ul. Księdza Antoniego Korczoka 6A

44-119 Gliwice

Uczestnicy postępowania, których oferta nie została wybrana, proszeni są o podanie rachunku bankowego, na który zostanie zwrócone wadium.

Przetarg - najem pom. gosp. (piwnica) Przyszłości 92

Ogłoszenie 17.04.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 92.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 08.05.2024 r. o godzinie 9:45 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 0,75

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 06.05.2024 r. w wysokości 4,61 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 92”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

Przetarg - pom. gosp. (piwnica) Przyszłości 66

Ogłoszenie 17.04.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 66.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 08.05.2024 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 1,98

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 06.05.2024 r. w wysokości 12,18 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 66”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

Przetarg - pom. gosp. (piwnica) Przyszłosci 6a

Ogłoszenie 17.04.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 6A.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 08.05.2024 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 5,59

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 06.05.2024 r. w wysokości 34,38 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 6a”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

Przetarg - pom. gosp. (piwnica) Przyszłości 40

Ogłoszenie 17.04.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 40.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 08.05.2024 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 8,50

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 06.05.2024 r. w wysokości 52,28 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 40”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

Przetarg - najem pom. gosp. (piwnica) ul. Przyszłości 4A

Ogłoszenie 10.05.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 4A.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 04.06.2024 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego(suszarnia nr 1 i 2) : 12,60

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

Osoba chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 31.05.2024 r. w wysokości 77,49 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 4A”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

Przetarg - najem pom. gosp. (piwnica) ul. Przyszłości 6A

Ogłoszenie                                 10.05.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 6A.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 04.06.2024 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 5,59

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

Osoba chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 31.05.2024 r. w wysokości 34,38 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 6a”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

Przetarg - najem pom. gosp. (piwnica) ul. Przyszłości 18

Ogłoszenie                    10.05.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 18.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 04.06.2024 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 0,62

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

Osoba chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 31.05.2024 r. w wysokości 3,81 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 18”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

Przetarg - najem pom. gosp. (piwnica) ul. Przyszłości 92

Ogłoszenie            10.05.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 92.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 04.06.2024 r. o godzinie 9:45 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 0,75

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

Osoba chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 31.05.2024 r. w wysokości 4,61 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 92”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania

Przetarg - najem pom. gosp. (piwnica) ul Przyszłości 25

Ogłoszenie 10.05.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (pomiędzy II a III piętrem) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 25.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 04.06.2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 2,64

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

Osoba chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 31.05.2024 r. w wysokości 16,24 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 25”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

Wynik postępowania przetargowego - malowanie piwnic

Gliwice, dnia 15.05.2024r.

 

OGŁOSZENIE

 

WYNIK POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

„Malowanie piwnic (części wspólnych) w roku 2024-2025 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach"

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” informuje, że postępowanie o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie przetargów na roboty remontowo-budowlane i konserwacyjno-usługowe” zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą pozwoliło wybrać najlepszą ofertę, którą przedstawiła firma:

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Łukasz Oślislok

w Świerklanach (44-266) przy ulicy Powstańców 11

Uczestnicy postępowania, których oferta nie została wybrana, proszeni są o podanie rachunku bankowego, na który zostanie zwrócone wadium.

Przetarg nieograniczony na wykonanie 5-letnich pzreglądów instalacji elekrycznej i piorunochronów w roku 2024

Gliwice, dnia 17.05.2024r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach, przy ulicy Pogodnej 21, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w roku 2024 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „SOŚNICA”

Warunki przetargu:

 1. Adres zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica”, ulica Pogodna 21, 44-119 Gliwice.
 2. Adres strony internetowej na której umieszczono informację dotyczącą SIWZ: www.ads-sosnica.pl.
 3. Zakres prac obejmuje: wykonanie 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w roku 2024r. zgodnie z ustawą Prawo budowlane w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach.
 4. Wizyta w terenie: jest możliwa po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Działu Technicznego. Kontakt telefoniczny: 32 237 04 89.
 5. Oczekiwany termin realizacji zamówienia: czerwiec 2024 – październik 2024
 6. Informacja o warunkach wymaganych: postępowanie z wyboru wykonawcy realizowane jest zgodnie z „Regulaminem zlecenia przetargów na roboty remontowo-budowlane i konserwacyjno-usługowe w Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach” z kwietnia 2024r.
 7. Sposób uzyskania dokumentów do przetargu: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail po uprzednim kontakcie Oferenta ze Spółdzielnią poprzez adres e-mail: sekretariat@ads-sosnica.pl.
 8. Miejsce i termin składania ofert: do godziny 1000 dnia 03.06.2024r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach, ul. Pogodna 21.
 9. Miejsce i termin otwarcia ofert: 04.06.2024r. o godzinie 1000 w siedzibie Spółdzielni bez udziału Oferentów.
 10. Wadium: Zamawiający uzależnia dopuszczenie oferenta do udziału w postępowaniu przetargowym po wpłaceniu na rachunek Zamawiającego przed godziną 1000 dnia 03.06.2024r. wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
 11. „Regulamin zlecenia przetargów na roboty remontowo-budowlane i konserwacyjno-usługowe w Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach dostępny jest pod linkiem https://ads-sosnica.pl/ogloszenia
 12. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 13. Do przeprowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.