Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach informuje, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach uruchomiło nową bezpłatną usługę umożliwiającą przekazywanie wszystkim zainteresowanym komunikatów sms informujących o przerwach w dostawie wody i zdarzeniach w sieci wodociągowej.

Powyższą usługę można aktywować rejestrując się na stronie internetowej: rejestracja.pwik.gliwice.pl.

Na ww. stronie internetowej dostępny jest regulamin świadczenia usługi oraz Klauzulę informacyjną.