Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS " Sośnica " w Gliwicach informuje, że na podstawie decyzji
GL.RZT.7047.2022 z 11.12.2023r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach ulega
zmianie taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z w/w decyzją dochodzi nowa stawka opłaty abonamentowej za każdy
główny licznik wodomierza.