Spółdzielnia mieszkaniowa ADS „Sośnica” powstała poprzez wydzielenie się gliwickiej Administracji z zasobów Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na podstawie uchwały nr 1/1995 Zebrania przedstawicieli członków odbytego w dniu 18.03.1995 r. o podziale Spółdzielni, nowopowstała gliwicka Spółdzielnia przejęła na własność 21 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 63 300 m2, 4 lokale użytkowe oraz członków zamieszkałych w gliwickiej Administracji. Z dniem 01.04.1996 r. Spółdzielnia rozpoczęła działalność gospodarczą, jako samodzielny podmiot, której przedmiotem działania jest zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi. Na siedzibę Spółdzielni wyznaczono budynek dawnej Administracji, który został zaadaptowany na cele biurowe Spółdzielni.

W następnym roku po rozpoczęciu działalności tj. 1997 r. Spółdzielnia rozpoczęła wieloletni program termomodernizacji budynków mieszkalnych, który zakończyła w roku 2004. Program ten finansowany był z wpłat mieszkańców na fundusz remontowy, specjalnie w tym celu utworzonego funduszu termomodernizacyjnego oraz częściowo z kredytu bankowego, wspomaganego premią termomodernizacyjną z Banku Ochrony Środowiska.

 

Oprócz robót dociepleniowych wykonywany został szeroki zakres robót około termomodernizacyjnych takich jak: remont dylatacji, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie stropodachów. W kolejnych latach Spółdzielnia wymieniła: okna w klatkach schodowych i okienka w piwnicach, drzwi wejściowe do klatek schodowych oraz przeprowadzono remont schodów wejściowych. Ponadto wyprowadzono zawory główne gazu na zewnątrz budynków i liczniki gazu na klatki schodowe, wyremontowano instalacje elektryczne w częściach wspólnych budynków mieszkalnych. W całych zasobach wymieniono wodomierze, wprowadzając system nakładek do odczytu radiowego. Unowocześniono oświetlenie klatek schodowych i ciągów pieszych poprzez wprowadzanie czujników ruchu, a także oświetlenie zewnętrzne Led-owe przed wejściem do klatek schodowych. Z uwagi na wiek administrowanych budynków, Zarząd w dalszym ciągu prowadzi zakrojone na szeroką skalę prace remontowo-konserwacyjne, aby utrzymać budynki w należytym stanie technicznym.