Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ogłasza konkurs ofert na wykonanie usługi : inwentaryzacja nieruchomości gruntowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni :

Zakres prac:

  1. Pozyskanie danych z ośrodka dokumentacji geodezyjnej.
  2. Pomiar i rozliczenie obszarów użytkowania na 15 nieruchomościach, w granicach 58 działek, obejmujących swym obszarem 40 obiektów kubaturowych, w tym 21 budynków mieszkalnych, ok. 300 obiektów powierzchniowych typu zieleń, parkingi, place zabaw, chodniki.
  3. Rozliczenia powierzchni ww. obiektów w ramach działek i nieruchomości .
  4. Mapa ww. obszarów w granicach opracowania.
  5. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2019 r.

Oferty prosimy składać do dnia 15.10.2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne pod nr : tel. 32 237 04 89, lub drogą elektroniczną e-mail : sekretariat@ads-sosnica.pl

Gliwice, dnia 20.09.2019 r.