W ramach trwającej procedury Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej ogłoszony został wykaz inicjatyw zakwalifikowanych do realizacji w roku 2022.

Z przyjemnością informujemy, że aż 2 zadania z pośród 31 zakwalifikowanych inicjatyw dotyczą naszego osiedla, są to:

- POGODNY PLAC ZABAW – Rozbudowa placu zabaw otwartego dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Sośnica przy ul. Pogodnej działka numer 1551 obręb Sośnica

Wkład Miasta Gliwice – 73 101,53 zł

Wkład wnioskodawcy - 21 352,47 zł

- ROZBUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ DZIAŁKI NR 2102/1 OBRĘB SOŚNICA – Zwiększenie atrakcyjności i estetyki okolic placu zabaw, uzupełnienie o nowe urządzenia siłowni zewnętrznej, zmiana usytuowania ławek, budowa chodnika wraz z rozbudową miejsc postojowych

Wkład Miasta Gliwice - 158 642,21 zł

Wkład wnioskodawcy – 25 307,93 zł

Aby zrealizować przedmiotowe inicjatywy potrzebna będzie stała współpraca pomiędzy autorem wniosku, który wraz z Miastem opracuje harmonogram i kosztorys, a następnie przystąpi do wspólnej realizacji.

Wnioskodawcą inicjatyw była Anna Polis – Ciapa Prezes Zarządu SM ADS - Sośnica

Trzymamy kciuki, aby prace szły sprawnie i abyśmy pod koniec przyszłego roku mogli się cieszyć efektami inicjatyw.

wstecz