Najem pom. gosp. (piwnice) w trybie bezprzetargowym

Ogłoszenie 12.01.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21, w trybie bezprzetargowym przeznacza najem pomieszczeń gospodarczych (piwnic) położonych w Gliwicach przy ulicy:

 • Przyszłości 2a - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 5,04 m². Cena wynosi: 31,00 zł./m-c (5,04 m² x 5,00 zł. +Vat);
 • Przyszłości 14 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 5,96 m². Cena wynosi: 36,65 zł./m-c (5,96 m² x 5,00 zł. +Vat).
 • Przyszłości 24 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 6,07 m². Cena wynosi: 37,33 zł./m-c (6,07 m² x 5,00 zł. +Vat).
 • Przyszłości 24 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 0,60 m². Cena wynosi: 3,69 zł./m-c (0,60 m² x 5,00 zł. +Vat).
 • Przyszłości 26 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 5,91 m². Cena wynosi: 36,35 zł./m-c (5,91 m² x 5,00 zł. +Vat);
 • Przyszłości 44 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 0,71 m². Cena wynosi: 4,37 zł./m-c (0,71 m² x 5,00 zł. +Vat);
 • Przyszłości 60 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 7,43 m². Cena wynosi: 45,69 zł./m-c (7,43 m² x 5,00 zł. +Vat).
 • Przyszłości 92 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 7,54 m².Cena wynosi: 46,37 zł./m-c (7,54 m² x 5,00 zł. +Vat).
 • Przedwiośnie 44 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 7,90 m². Cena wynosi: 48,59 zł./m-c (7,90 m² x 5,00 zł. +Vat);
 • Przedwiośnie 44 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 0,70 m². Cena wynosi: 4,31 zł./m-c (0,70 m² x 5,00 zł. +Vat);

 

 

Osoby zainteresowane proszeni są o kontakt ze Spółdzielnią celem podpisania umowy.

 

 

Najem pomieszczeń gospodarczych (piwnice) w trybie bezprzetargowym

Ogłoszenie 08.12.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21, w trybie bezprzetargowym przeznacza najem pomieszczeń gospodarczych (piwnic) położonych w Gliwicach przy ulicy:

 • Przyszłości 2a - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 5,04 m². Cena wynosi: 31,00 zł./m-c (5,04 m² x 5,00 zł. +Vat);
 • Przyszłości 14 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 8,56 m². Cena wynosi: 52,64 zł./m-c (8,56 m² x 5,00 zł. +Vat); wynajęta
 • Przyszłości 14 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 5,96 m². Cena wynosi: 36,65 zł./m-c (5,96 m² x 5,00 zł. +Vat).
 • Przyszłości 24 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 6,07 m². Cena wynosi: 37,33 zł./m-c (6,07 m² x 5,00 zł. +Vat).
 • Przyszłości 24 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 0,60 m². Cena wynosi: 3,69 zł./m-c (0,60 m² x 5,00 zł. +Vat).
 • Przyszłości 26 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 5,91 m². Cena wynosi: 36,35 zł./m-c (5,91 m² x 5,00 zł. +Vat);
 • Przyszłości 44 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 0,71 m². Cena wynosi: 4,37 zł./m-c (0,71 m² x 5,00 zł. +Vat);
 • Przyszłości 60 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 7,43 m². Cena wynosi: 45,69 zł./m-c (7,43 m² x 5,00 zł. +Vat).
 • Przyszłości 92 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 5,72 m².Cena wynosi: 35,18 zł./m-c (5,72 m² x 5,00 zł. +Vat).
 • Przyszłości 92 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 7,54 m².Cena wynosi: 46,37 zł./m-c (7,54 m² x 5,00 zł. +Vat).
 • Przedwiośnie 6 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 3,58 m². Cena wynosi: 22,02 zł./m-c (3,58 m² x 5,00 zł. +Vat).
 • Przedwiośnie 44 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 7,90 m². Cena wynosi: 48,59 zł./m-c (7,90 m² x 5,00 zł. +Vat);
 • Przedwiośnie 44 - powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 0,70 m². Cena wynosi: 4,31 zł./m-c (0,70 m² x 5,00 zł. +Vat);

 

 

Osoby zainteresowane proszeni są o kontakt ze Spółdzielnią celem podpisania umowy.

 

 

 

Przetarg na usługę polegająca na koszeniu trawników, przycinkę żywopłotów, kształtowaniu krzewów, odmładzaniu żywopłotów, nasadzeń uzupełniających żywopłotów wraz z uprzątnięciem terenów po realizacji zadania

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg na usługę polegającą na koszeniu trawników, przycinkę żywopłotów, kształtowaniu krzewów, odmładzaniu żywopłotów, nasadzeń uzupełniających żywopłotów wraz z uprzątnięciem terenów po realizacji zadania na terenach administrowanych przez Spółdzielnię.

Warunki przetargu:

 

 1. Adres zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” ulica Pogodna 21, 44-119 Gliwice. Adres strony internetowej na której umieszczono informację dot SWZ
  -
  www.ads-sosnica.pl.
 2. Zakres prac obejmuje - usługę polegającą na koszeniu trawników, przycinkę żywopłotów, kształtowaniu krzewów, odmładzaniu żywopłotów, nasadzeń uzupełniających żywopłotów wraz z uprzątnięciem terenów po realizacji zadania.
 3. Wizyta w terenie będzie możliwa po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Działu Techniczno-Eksploatacyjnego. Kontakt telefoniczny: 32 237 04 89 wew.19.
 4. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2024 do 31-12-2026 r. r.

6. Informacja o warunkach wymaganych: postępowanie z wyboru wykonawcy realizowane jest zgodnie z „Regulaminem przetargów na roboty remontowo-budowlane
i konserwacyjno-usługowe w Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach”
z dnia 29-09-2021 r.

7. Osoby biorące udział w przetargu winny wpłacić do dnia 07-12-2023 wadium, w wysokości 2 000,00 zł, przelewem na konto Spółdzielni: PKO BP 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001 z dopiskiem: „Przetarg na usługę polegającą na koszeniu trawników…”.

8. Sposób uzyskania dokumentów do przetargu: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany adres
e-mail po uprzednim kontakcie Oferenta ze Spółdzielnią poprzez adres
e-mail – sekretariat@ads-sosnica.pl

 1. . Miejsce i termin składania ofert: do godz. 1300 dnia 08-12-2023 r. w sekretariacie
  S.M. ADS „Sośnica”, w Gliwicach, ul. Pogodna 21.

10. Miejsce i termin otwarcia ofert: 11-12-2023 r. o godz.1100 w siedzibie Spółdzielni.
bez udziału Oferentów.

11. „Regulamin przetargów na roboty remontowo-budowlane i konserwacyjno-usługowe
w Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach” dostępny jest pod linkiem https://ads-sosnica.pl/ogloszenia

12. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

12. Do przeprowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Gliwice, dnia 13.11.2023 r.

Najem lokalu użytkowego Przyszłosci 23a - bezprzetargowo

Ogłoszenie 15.11.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21, w trybie bezprzetargowym przeznacza najem lokalu użytkowego położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 23a.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 79,26 m².

Lokal znajduje się w budynku wolnostojącym. Wyposażony jest w instalacje elektryczną i wod.-kan.

Warunki przetargu:

Cena wynosi: 2.729,71 zł./m-c ( 28,00 zł. netto za m²x 79,26 + Vat).

 

Osoby zainteresowane proszeni są o kontakt ze Spółdzielnią celem podpisania umowy.

Przetarg - najem pom.gosp (piwnica) Przyszłości 2a (7,34 m2, 6,08 m2, 0,69 m2)

Ogłoszenie 08.12.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 2a.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 09.01.2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 7,34

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 08.01.2024 r. w wysokości 45,14 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 2a”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

 

 

Ogłoszenie 08.12.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 2a.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 09.01.2024 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 6,08

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 08.01.2024 r. w wysokości 37,39 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 2a”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie 08.12.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 2a.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 09.01.2024 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 0,69

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 08.01.2024 r. w wysokości 4,24 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 2a”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

 

Najem pom.gosp. (piwnica) - Przyszłosci 2 (0,72 m2)

Ogłoszenie 08.12.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 2.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 09.01.2024 r. o godzinie 10:45 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 0,72

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 08.01.2024 r. w wysokości 4,43 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 2”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

 

 

Najem pom.gosp (piwnica) - Przyszłości 28 (8,08 m2)

Ogłoszenie 08.12.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 28.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 09.01.2024 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 8,08

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 08.01.2024 r. w wysokości 49,69 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 28”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

Najem pom. gosp. (piwnica) - Przyszłosci 4A (0,70 m2)

 

Ogłoszenie 08.12.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 4A.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 09.01.2024 r. o godzinie 11:15 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 0,70

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 08.01.2024 r. w wysokości 4,31 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 4A”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

Przetarg najem pom. gosp. (piwnica) Przyszłości 2a - 7,34 m²

 

Ogłoszenie 12.01.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 2a.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 01.02.2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 7,34

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 31.01.2024 r. w wysokości 45,14 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 2a”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

Przetarg - najem pom. gosp. (piwnica) Przyszłosci 2a - 6,08 m²

Ogłoszenie 12.01.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 2a.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 01.02.2024 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 6,08

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 31.01.2024 r. w wysokości 37,39 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 2a”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

Przetarg - najem pom. gosp. (piwnica) Przyszłosci 2a - 0,69 m²

Ogłoszenie 12.01.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 2a.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 01.02.2024 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 0,69

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 31.01.2024 r. w wysokości 4,24 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 2a”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

Przetarg - najem pom. gosp. (piwnica) Przyszłości 2 - 0,72 m²

Ogłoszenie 12.01.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 2.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 01.02.2024 r. o godzinie 10:45 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 0,72

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 31.01.2024 r. w wysokości 4,43 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 2”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

Przetarg - najem pom. gosp. (piwnica) Przyszłości 28 - 8,08 m²

Ogłoszenie 12.01.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 28.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 01.02.2024 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 8,08

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 31.01.2024 r. w wysokości 49,69 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 28”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

Przetarg - najem pom. gosp. (piwnica) Przyszłości - 0,70 m²

Ogłoszenie 12.01.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 4A.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 01.02.2024 r. o godzinie 11:15 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 0,70

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 31.01.2024 r. w wysokości 4,31 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 4A”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

Najem pom. gosp. (piwnica) Przyszłości 92 - 8,72 m²

Ogłoszenie 15.01.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 92.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 01.02.2024 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 8,72

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 31.01.2024 r. w wysokości 53,63 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze – Przyszłości 2a”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

Przetarg lokal użytkowy Przyszłości 23a

Ogłoszenie                                                                         24.02.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie przetargu ofertowego pisemnego na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 23a.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 20.03.2023 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przystąpienia do przetargu:

Oferent składa ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Przyszłości 23a w Gliwicach”.

Oferta winna zawierać :

 1. Proponowany czynsz najmu za m² powierzchni użytkowej.
 2. Podpisane oświadczenie (wymagane Regulaminem § 14 ust. 2).
 3. Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 79,26 m².

Lokal znajduje się w budynku wolnostojącym. Wyposażony jest w instalacje elektryczną i wod.-kan.

Cena wywoławcza wynosi: 40,00 zł. netto za m².

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 16.03.2023 r. w wysokości 3.899,59 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – lokal użytkowy Przyszłości 23a”.

Oferty można składać do dnia 17.03.2023 do godz. 14:00.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę przedwstępną najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

Przetarg - lokal użytkowy Pogodna 7

Ogłoszenie                                              24.02.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie przetargu ofertowego pisemnego na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w Gliwicach przy ulicy Pogodnej 7.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 20.03.2023 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przystąpienia do przetargu:

Oferent składa ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Pogodnej 7 w Gliwicach”.

Oferta winna zawierać :

 1. Proponowany czynsz najmu za m² powierzchni użytkowej.
 2. Podpisane oświadczenie (wymagane Regulaminem § 14 ust. 2).
 3. Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 40,30 .

Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną i wod.-kan.

Cena wywoławcza wynosi: 40,00 zł. netto za m².

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 16.03.2023 r. w wysokości 1.982,76 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – lokal użytkowy – Pogodna 7”.

Oferty można składać do dnia 17.03.2023 do godz. 14:00.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

Przetarg - ustanowienie odrębnej własności Przedwiośnie 40/8

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ulicy Przedwiośnie 40/8 w Gliwicach.

 1. Lokal mieszkalny o powierzchni 38,30 m² znajduje się na II piętrze, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie – piwnica o pow. 3,29 m²
 2. Instalacje wewnętrzne: centralnego ogrzewania, gazowa, wodna i kanalizacja, elektryczna, teletechniczna.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.03.2023 r. o godzinie 10ºº w siedzibie Spółdzielni ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przetargu:

 1. Cena wywoławcza wynosi 163 000,00 zł.
 2. Osoba chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 16.03.2023 r. w wysokości 16 300,00 zł. na konto Spółdzielni bank PKO BP nr rachunku 05 1020 2401 0000 0902 0355 6826.
 3. Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest dokonać wpłaty wylicytowanej kwoty do 30 dni od daty przetargu pod rygorem utraty wpłaconego wadium.
 4. Z osobą, która wygrała przetarg zostanie w terminie 1 miesiąca spisana umowa w formie aktu notarialnego o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
 5. Osobom, które wpłaciły wadium a nie wygrały przetargu, wadium jest wypłacane w następnym dniu roboczym po odbytym przetargu na wskazany rachunek bankowy.
 6. Mieszkanie można oglądać w dniu 13.03.2023 r. od godz. 12ºº do 13ºº lub po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Technicznym.
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo zastrzeżenie o prawie Spółdzielni do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

Gliwice, dnia 24.02.2023

Przetarg - pomieszczenie gospodarcze (piwnica) Przyszłości 4

Ogłoszenie 06.03.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie przetargu ofertowego pisemnego na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 4.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2023 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przystąpienia do przetargu:

Oferent składa ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem pomieszczenia gospodarczego przy ul. Przyszłości 4 w Gliwicach”.

Oferta winna zawierać :

 1. Proponowany czynsz za najem pomieszczenia gospodarczego.
 2. Podpisane oświadczenie (wymagane Regulaminem § 14 ust. 2).
 3. Potwierdzenie wpłacenia wadium.

 • Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 5,06

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł. netto za m².

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 21.03.2023 r. w wysokości 31,12 zł.

na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania /nazwa firmy oraz adres siedziby firmy”.

Oferty można składać do dnia 23.03.2023 do godz. 15:00.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

Przetarg na wykonanie remontu dachu Przyszłości 6,6a,6b

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu zgodnie przedmiarem zamówienia przy ul. Przyszłości 6, 6a, 6b w Gliwicach.

Warunki przetargu:

 1. Adres zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” ulica Pogodna 21, 44-119 Gliwice.
 2. Adres strony internetowej na której umieszczono informację dot SWZ
  - www.ads-sosnica.pl

Zakres prac obejmuje - wykonanie remontu pokrycia dachowego, wymiany obróbek blacharskich oraz wykonanie instalacji odgromowej.

 1. Wizyta w terenie będzie możliwa po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Działu Techniczno-Eksploatacyjnego. Kontakt telefoniczny: 32 237 04 89 wew.15.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 15-12-2023 r. r.

6. Informacja o warunkach wymaganych: postępowanie z wyboru wykonawcy realizowane jest zgodnie z „Regulaminem przetargów na roboty remontowo-budowlane
i konserwacyjno-usługowe w Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach”
z dnia 29-09-2021 r. Osoby biorące udział w przetargu winny wpłacić do dnia 14-04-2023 do godz. 10 00 wadium, w wysokości 5 000,00 zł, przelewem na konto Spółdzielni: PKO BP 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001 z dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na remont dachu”.

 1. Sposób uzyskania dokumentów do przetargu: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany adres
  e-mail po uprzednim kontakcie Oferenta ze Spółdzielnią poprzez adres
  e-mail – sekretariat@ads-sosnica.pl
 2. . Miejsce i termin składania ofert: do godz. 1000 dnia 14-04-2023 r. w sekretariacie
  S.M. ADS „Sośnica”, w Gliwicach, ul. Pogodna 21.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert: 18-04-2023 r. o godz.1000 w siedzibie Spółdzielni.
bez udziału Oferentów.

10. „Regulamin przetargów na roboty remontowo-budowlane i konserwacyjno-usługowe
w Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach” dostępny jest pod linkiem https://ads-sosnica.pl/ogloszenia

11. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

12. Do przeprowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Gliwice, dnia 20.03.2023 r.

Przetarg- najem lokalu użytkowego Pogodna 7

Ogłoszenie                                                              24.03.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie przetargu ofertowego pisemnego na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w Gliwicach przy ulicy Pogodnej 7.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2023 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przystąpienia do przetargu:

Oferent składa ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Pogodnej 7 w Gliwicach”.

Oferta winna zawierać :

 1. Proponowany czynsz najmu za m² powierzchni użytkowej.
 2. Podpisane oświadczenie (wymagane Regulaminem § 14 ust. 2).
 3. Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 40,30 .

Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną i wod.-kan.

Cena wywoławcza wynosi: 40,00 zł. netto za m².

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 13.04.2023 r. w wysokości 1.982,76 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – lokal użytkowy – Pogodna 7”.

Oferty można składać do dnia 14.04.2023 do godz. 14:00.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

Przetarg - najem lokalu użytkowego Przyszłości 23a

Ogłoszenie 24.03.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie przetargu ofertowego pisemnego na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 23a.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2023 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przystąpienia do przetargu:

Oferent składa ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Przyszłości 23a w Gliwicach”.

Oferta winna zawierać :

 1. Proponowany czynsz najmu za m² powierzchni użytkowej.
 2. Podpisane oświadczenie (wymagane Regulaminem § 14 ust. 2).
 3. Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 79,26 m².

Lokal znajduje się w budynku wolnostojącym. Wyposażony jest w instalacje elektryczną i wod.-kan.

Cena wywoławcza wynosi: 40,00 zł. netto za m².

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 13.04.2023 r. w wysokości 3.899,59 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – lokal użytkowy Przyszłości 23a”.

Oferty można składać do dnia 14.04.2023 do godz. 14:00.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę przedwstępną najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

Przetarg - najem pomieszczenia gospodarczego (piwnica) Przedwiośnie 6

Ogłoszenie 24.03.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie przetargu ofertowego pisemnego na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przedwiośnie 6.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przystąpienia do przetargu:

Oferent składa ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem pomieszczenia gospodarczego przy ul. Przyszłości 17 w Gliwicach”.

Oferta winna zawierać :

 1. Proponowany czynsz najmu za m² pomieszczenia gospodarczego.
 2. Podpisane oświadczenie (wymagane Regulaminem § 14 ust. 2).
 3. Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 3,58

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł. netto za m².

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 13.04.2023 r. w wysokości – 22,02 zł.

na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze - Przyszłości 17”.

Oferty można składać do dnia 14.04.2023 do godz. 14:00.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

Przetarg - najem pomieszczenia gospodarczego z możliwością garażowania Pogodna 17a.

Ogłoszenie                                            24.03.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m2 powierzchni pomieszczenia gospodarczego z możliwością garażowania położonego w budynku, w Gliwicach przy ulicy Pogodna 17 a.

Powierzchnia pomieszczenia: 13,43 m2

Pomieszczenie wyposażone jest w instalacje elektryczną.

Pomieszczenie dostępne od 1 lipca 2023r.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2023 r. o godzinie 10ºº w siedzibie Spółdzielni ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 15,00 zł/m2 netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 1,00 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 13.04.2022 r. w wysokości 247,78 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania /nazwa firmy oraz adres siedziby firmy”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Pomieszczenie można oglądać po wcześniejszym kontakcie z Działem Technicznym Spółdzielni pokój nr 1 lub telefonicznie: 32 237 04 89 wew. 19.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny w Sekretariacie Spółdzielni.

Do przeprowadzenia postępowania Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.