Stanowisko Imię i nazwisko
Prezes:  

Z-ca Prezesa:

Członek Zarządu:

Bogusław Waćko

Marzena Biel