Stanowisko Imię i nazwisko
Prezes: Anna Polis-Ciapa
Z-ca Prezesa: Bogusław Waćko