13.12.2018

 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ul. Pogodna 21 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie  prac awaryjnego remontu instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania  w budynkach mieszkalnych 5-cio kondygnacyjnych (19 budynków),11- tokondygnacyjnych (2 budynki), lokalach użytkowych  oraz innych robót instalacyjnych wskazanych przez Zamawiającego.

Termin składania ofert do dnia:  21.01.2019r. do godziny 8:00,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21.01.2019r. od godziny 8:45.

 

  1. Warunki  szczegółowe zamówienia wraz z załącznikami będą przesyłane drogą elektroniczną  na wskazany adres e-mail .
    Kontakt na e-mail: sekretariat@ads-sosnica.pl.
  2. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
  3. Do przeprowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

          

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem tel. 32 237 04 89 wew. 19.

 

Gliwice, 13.12.2018r.