Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" w Gliwicach zawiadamia,  o częściowym zniesieniu ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi mieszkańców poprzez wznowienie pracy Kasy.

 

Kasa Spółdzielni będzie czynna w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 9 00 do 13 00.

 

Ograniczeniu podlegać będzie jednak ilość jednorazowo obsługiwanych osób w Kasie Spółdzielni.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 prosimy o dostosowanie się do następujących zasad:

mieszkańcy wchodzą na teren budynku pojedynczo,

przy Kasie może znajdować się tylko jedna osoba,

pozostałe osoby proszone są o oczekiwanie na zewnątrz budynku,

przed wejściem prosimy o bezwzględną dezynfekcję rąk (dezynfekcja bezdotykowa),

obsługujemy tylko mieszkańców w maseczkach.