UWAGA!!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" informuje, że wykonanie corocznych przeglądów instalacji gazowej, przewodów kominowych oraz wymiana wodomierzy w mieszkaniach zostaną przeprowadzone z zachowaniem zasad przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 tj. używanie  środków dezynfekujących lub jednorazowych rękawiczek, maseczek zasłaniających nos i usta, utrzymanie odległości 1,5-2,0m. Wskazane jest by lokal został przewietrzony zarówno przed i po wykonaniu prac, prosimy lokatorów o przygotowanie własnych długopisów.

Informacja o terminach wykonania prac zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń w odrębnym ogłoszeniu.

Podczas przeprowadzania w/w prac osoby przebywające na kwarantannie proszone będą o poinformowanie tutejszego Działu Technicznego celem przesunięcia terminu wykonania prac.