półdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ul. Pogodna 21 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie  remontu balkonów, elewacji balkonowych, elewacji między balkonami oraz dylatacji od strony balkonowej w budynku mieszkalnym przy ul. Przyszłości 16 - 22 znajdującym się  w zasobach   Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach.

Termin składania ofert do dnia 28.02.2019 r. do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   28.02.2019 r. od godziny 8:30.

Warunki szczegółowe zamówienia wraz z załącznikami będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail .

Kontakt na e-mail : sekretariat@ads-sosnica.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia   przetargu bez podania  przyczyny.

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem tel. 32 237 04 89 wew. 19

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ul. Pogodna 21 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie  remontu balkonów, elewacji balkonowych, elewacji między balkonami oraz dylatacji od strony balkonowej w budynku mieszkalnym przy ul. Przyszłości 16 - 22 znajdującym się  w zasobach   Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach.

Termin składania ofert do dnia 28.02.2019 r. do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   28.02.2019 r. od godziny 8:30.

  1. Warunki szczegółowe zamówienia wraz z załącznikami będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail .

Kontakt na e-mail : sekretariat@ads-sosnica.pl.

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia   przetargu bez podania  przyczyny.
  2. Do przeprowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych
  3. Szczegółowe informacje dostępne pod numerem tel. 32 237 04 89 wew. 19

wstecz