13.12.2018

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ul. Pogodna 21 ogłasza przetarg nieograniczony na stawkę czynszu za m²  na najem lokalu użytkowego w Gliwicach przy ul. Jedności 8 , o powierzchni użytkowej 89,09 m² .

Lokal wyposażony w następujące urządzenia techniczne: instalację wodno –kanalizacyjną, instalację elektryczną, centralne ogrzewanie.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni  ul. Pogodna 21 pokój nr 8 w godzinach urzędowania Spółdzielni lub przesłać pocztą.

Termin składania ofert do dnia 04.01.2019 r. do godziny 8:30, otwarcie ofert nastąpi 04.01.2019 r. o godzinie 9:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje dostępne pod nr : tel. 32 237 04 89 wew. 19 lub drogą elektroniczną e-mail : sekretariat@ads-sosnica.pl.

 

 

Gliwice, dnia 13.12.2018 r.