O G Ł O S Z E N I E

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ADS „SOŚNICA”

INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM
SIĘ SEZONEM GRZEWCZYM 2022/2023

PROSIMY O ZAKOŃCZENIE WSZELKICH PRAC REMONTOWYCH NA INSTALACJI C.O.
W MIESZKANIACH DO 31.08.2022 r.