O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „SOŚNICA” informuje, że od 16.05.2022 ponownie zostaną zamknięte wiaty śmietnikowe.

Aktualne pozostają klucze, wcześniej wydane przy nieruchomościach:

- Przyszłości 2-6b,

- Przyszłości 16-22,

- Przyszłości 32-40,

- Przyszłości 23,25.

Po zamontowaniu nowej wkładki klucze, zostaną wrzucone do skrzynek pocztowych przy nieruchomości :

- Przyszłości 66,

- Pogodna ,

- Przedwiośnie.

Spółdzielnia zwraca się z prośbą o zamykanie wiaty
i przypominamy o konieczności segregacji odpadów.

W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrasta czterokrotnie.