Za nami kolejne „Walne Zgromadzenie” członków Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „SOŚNICA” w Gliwicach. Zarząd i Rada Nadzorcza dziękują członkom Spółdzielni, którzy przybyli i brali czynny udział w obradach Walnego Zgromadzenia w dniu 03.06.2024 r., którego obrady miały sprawny i rzeczowy przebieg z poszanowaniem praw i interesów członków Spółdzielni.

Zapewniamy Państwa, że Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy Spółdzielni dołożą wszelkich starań, aby dalej poprawiać warunki życia na naszym osiedlu.

Jednocześnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz osobistego we wszelkich sprawach związanych z działalnością Spółdzielni.

 

Zarząd Spółdzielni