PRZELICZENIE STAWEK ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY MIASTA GLIWICE NR XXXVIII/783/2022 Z DNIA 14.07.2022R - OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZEŃ 2023R
  POWIERZCHNIA UŻYTKOWA M² LOKALI MIESZKALNYCH
STAWKA ZA M² 35,44 35,92 37,75 37,79 38,00 38,30 38,80 39,01 41,00 42,10 42,50 45,67 47,80 47,85 47,96 50,00 51,00
SELEKTYWNE 1,17zł/m² 41,46 42,03 44,17 44,21 44,46 44,81 45,40 45,64 47,97 49,26 49,73 53,43 55,93 55,98 56,11 58,50 59,67
NIESELEKTYWNE 4,68 zł/m² 165,86 168,11 176,67 176,86 177,84 179,24 181,58 182,57 191,88 197,03 198,90 213,74 223,70 223,94 224,45 234,00 238,68
RÓŻNICA OPŁATY : SELEKTYNA A NIESELEKTYWNA 124,40 126,08 132,50 132,65 133,38 134,43 136,18 136,93 143,91 147,77 149,17 160,31 167,77 167,96 168,34 175,50 179,01