Dzień dobry

Szanowni Państwo w związku z prowadzonymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej (przepięcie nowo wybudowanej sieci wodociągowej) w rejonie ul. Jedności/Przedwiośnie nastąpi przerwa w dostawach wody dla odbiorców zamieszkałych w dzielnicy Sośnica rejony ulic:

ul. Jedności 1 - 31; 2 - 22
ul. Młodzieżowa 8 – 12; 1 - 7;

ul. Żeromskiego 2 – 12; 13 – 17; 34; Targowisko;

ul. Przedwiośnie 2 - 44;

ul. Przyszłości 2 – 94; 1 – 25;

ul. Pogodna 2 – 24, 1 – 21;

ul. Wiślana 1 – 35; 2 – 52;

ul. Jesienna 1 - 29

ul. Młodopolska 1 – 19; 4;

ul. Tylna 29, 33

Odbiorcy indywidualni i instytucjonalni (firmy), powiadamiani są sukcesywnie od dnia 03.12.2020r. Ogłoszenia o przerwie w dostawach wody rozwieszane są zgodnie z załączoną mapą. Na miejscu prac podstawione zostaną dwa beczkowozy z wodą. Lokalizacja beczkowozów będzie uzgadniana z Dyspozytorem PWiK.

Jeżeli macie Państwo kontakt z pozostałymi Zarządcami w rejonie zamykania wody, zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji.

Za powstałe utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy.