INFORMACJA

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" w Gliwicach informuje, że na podstawie decyzji GL.RZT.7047.2022 z 11.12.2023r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach ulega zmianie taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat na terenie gminy Gliwice.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z w/w decyzją dochodzi nowy składnik jest to opłata abonamentowa za każdy główny licznik wodomierza w budynku.

GRUPA TARYFOWA

OPIS TARYFOWEJ GRUPY ODBIORCÓW

RODZAJ CEN I STAWEK OPŁAT

Obowiązuje

od 11.01.2024r.

do 10.01.2025r.

Obowiązuje

od 11.01.2025r

do 10.01.2026r

  1. od 11.01.2026r. do 10.01.2027r.

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

Grupa W1

Odbiorcy usług wyłącznie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe lub cele rolnicze), rozliczani w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych, na podstawie wskazań wodomierza głównego, korzystający z e-faktury

Cena wody (zł/m3)

5,44

5,88

5,65

6,10

5,76

6,22

Stawka opłaty abonamentowej (w zł)

5,74

6,20

6,22

6,72

6,68

7,21

Grupa K1

Odbiorcy usług wyłącznie zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych, na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, korzystający z e-faktury

Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

7,64

8,25

7,79

8,41

7,95

8,59

Stawka opłaty abonamentowej (w zł)

8,10

8,75

8,5

9,18

9,33

10,08