Ulica

Częstotliwość

Dzień wywozu

POGODNA-PRZYSZŁOŚCI

20-24   

trzy razy w tygodniu

poniedziałek, środa, piątek

PRZEDWIOŚNIE 22-34          

trzy razy w tygodniu

poniedziałek, środa, piątek

PRZYSZŁOŚCI  66             

trzy razy w tygodniu

poniedziałek, środa, piątek

PRZYSZŁOŚCI 16              

trzy razy w tygodniu

poniedziałek, środa, piątek

PRZYSZŁOŚCI 2               

trzy razy w tygodniu

poniedziałek, środa, piątek

PRZYSZŁOŚCI 23              

trzy razy w tygodniu

poniedziałek, środa, piątek

PRZYSZŁOŚCI 32              

trzy razy w tygodniu

poniedziałek, środa, piątek