Ulica

Dzień wywozu

POGODNA-PRZYSZŁOŚCI 20-24   

Papier

Wtorek

Piątek

POGODNA-PRZYSZŁOŚCI 20-24   

Papier

Wtorek

Piątek

POGODNA-PRZYSZŁOŚCI 20-24   

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

POGODNA-PRZYSZŁOŚCI 20-24   

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

POGODNA-PRZYSZŁOŚCI 20-24   

Szkło

Środa

Sobota

PRZEDWIOŚNIE 22-34          

Szkło

Środa

Sobota

PRZEDWIOŚNIE 22-34          

Szkło

Środa

Sobota

PRZYSZŁOŚCI 16              

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 16              

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 16              

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 16              

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 16              

Szkło

Środa

Sobota

PRZYSZŁOŚCI 2               

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 2               

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 2               

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 2               

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 2               

Szkło

Środa

Sobota

PRZYSZŁOŚCI 23              

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 23              

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 23              

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 23              

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 23              

Szkło

Środa

Sobota

PRZYSZŁOŚCI 32              

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 32              

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 32              

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 32              

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 32              

Szkło

Środa

Sobota

PRZYSZŁOŚCI 66              

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 66              

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 66              

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 66              

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 66              

Szkło

Środa

Sobota