Ulica

Częstotliwość

Odpady ulegające biodegradacji

POGODNA-PRZYSZŁOŚCI 20-24   

raz w tygodniu

środa

PRZEDWIOŚNIE 22-34          

raz w tygodniu

środa

PRZYSZŁOŚCI  66            

raz w tygodniu

środa

PRZYSZŁOŚCI 16              

raz w tygodniu

środa

PRZYSZŁOŚCI 2               

raz w tygodniu

środa

PRZYSZŁOŚCI 23              

raz w tygodniu

środa

PRZYSZŁOŚCI 32              

raz w tygodniu

środa