Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach informuje, że w związku z obowiązkiem corocznej kontroli instalacji gazowej  podaje ostateczny termin kontroli, dla osób które nie udostępniły mieszkania na dzień 14 listopada 2019 r.

Kontrola będzie przeprowadzana w godzinach od 1500 do 1900.

Ponadto przekazujemy, że w przypadku nie udostępnienia mieszkania, osoba posiadająca tytuł do lokalu jest obowiązana wykonać przegląd ww. instalacji na własny koszt. Protokół z kontroli należy dostarczyć do Działu Techniczno – Eksploatacyjnego Spółdzielni (pokój nr 1) ul. Pogodna 21.

Nr kontaktowy do pracownika firmy  EM-GAZ przeprowadzającej kontrolę instalacji gazowej:

796 575 603