Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS Sośnica, w dniu 01-04-2021 r. obchodzi swoje 25-lecie działalności. Obecny, trudny czas tzn. stan epidemii, nie służy celebracji obchodów rocznicowych. Postanowiono zrezygnować z uroczystego obchodzenia rocznicy. Wzrost kosztów eksploatacyjnych wynikający z obecnych przepisów oraz sytuacja w kraju usprawiedliwia taką decyzję i mam nadzieję znajdzie zrozumienie wśród Członków Spółdzielni.

Z okazji jubileuszu 25-lecia działalności, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni dziękują wszystkim osobom, które przyczyniły się do ukształtowania się Spółdzielni w obecnym stanie. Dziękują wszystkim Członkom Spółdzielni, którzy są aktywni i swoją konstruktywną postawą przyczynili się oraz przyczyniają się do rozwoju Spółdzielni.

Ponieważ wchodzimy w nowy okres funkcjonowania wynikający ze zmian w składzie Zarządu, mamy nadzieję, że Spółdzielnia odnotuje w najbliższym okresie rozkwit na jaki bez wątpienia zasługuje. Czy tak się stanie zależy w głównej mierze od zaangażowania Członków, w prace na rzecz ustawowych organów Spółdzielni.

Z wyrazami szacunku
z-ca prezesa zarządu

Ireneusz Znojek